06 22 43 80 80

Gebruik de natuur zonder haar te verbruiken

De door ons gebruikte gewassen worden duurzaam verbouwd en handmatig gekapt of geoogst, in deze fase vindt er geen uitstoot plaats. Om uitstoot van CO2 verder in het proces te minimaliseren zijn de locaties van de werkplaatsen zo gekozen dat ze zich dicht bij de bron van de grondstoffen bevinden.
Deze werkwijze staat beschreven in de voorschriften in de milieu paragraaf van de World Fair Trade Organization (WFTO).

Tijdens de vervaardiging worden uitsluitend milieu verantwoorde plantaardige materialen en eventueel kleur- en lijmstoffen toegepast en er wordt geen gebruik gemaakt van schroeven, spijkers of andere metalen onderdelen. De uitvaartmanden en kisten zijn dan ook volledig biologisch afbreekbaar en laten geen schadelijke stoffen achter in het milieu. 

De transport emissie wordt tot een minimum beperkt door lokaal te produceren en door voor vervoer over zee te kiezen (zoals vastgelegd in de milieuparagraaf van de WFTO). Onze producten worden vervoerd in de stijl van de ‘Russische Poppetjes’, een grotere kist bevat twee of drie kleinere kisten en een aantal urnen.
Uit de ecologische of CO2 voetafdruk van het transport van Azië naar Europa blijkt dat tijdens deze reis per kist/mand slechts een uitstoot wordt veroorzaakt gelijk aan die van 0,526 liter brandstof. Ongeveer evenveel als enkele kilometers vervoer per rouwauto.

Voor begraven en cremeren is het goed om te weten dat de gebruikte gewassen erom bekend staan dat ze nauwelijks emissies afgeven (en zeker geen toxische emissies). Middels proefverbrandingen heeft de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) onze materiaalsoorten getest en zijn GreenCoffins goedgekeurd voor crematies.

GreenCoffins is distributeur van de Fair Trade Groene uitvaartproducten van het Britse Ecoffins. Ecoffins heeft ervoor gekozen om waar mogelijk biobased materialen te gebruiken. Vanwege dit streven minimaliseert Ecoffins ook de inzet van hout in haar producten. Ecoffins maakt optimaal gebruik van de natuur zonder haar te verbruiken
Biobased materialen komen van gewassen die niet ieder jaar opnieuw geplant hoeven te worden,
Verder komen de gebruikte materialen uitsluitend van niet bedreigde of voor het milieu risicovolle plantensoorten. Om deze reden wordt bijvoorbeeld geen Zeegras en geen Waterhyacint gebruikt. 

Afstand en milieu: Vaak wordt gedacht dat afstand een milieunorm is, deze gedachte is echter onterecht. Afstand vormt slechts een onderdeel bij het berekenen van de totale milieubelasting.
Neem bijvoorbeeld de Solar Race door Australië, een 2 jaarlijkse race over een afstand van 3021 kilometer met door zonne-energie aangedreven auto's. Het moge duidelijk zijn dat de race ondanks de enorme afstand zeer milieu vriendelijk is. En Nederland mag nog trots zijn ook want de race is tussen 2001 en 2013 maar liefst 5 maal gewonnen door het team van de TU Delft. 

Afstand kan dus een rol spelen bij een gereed product, maar afstand op zich is geen milieu norm! En zo kan een Fair Trade duurzame uitvaartmand uit Indonesië milieuvriendelijker zijn dan een uitvaartkist gemaakt in Nederland van een in Nederland machinaal omgezaagde en in stukken gezaagde boom. Ook andere factoren als uitstoot door lokaal vervoer van het omgezaagde hout, energieverbruik voor machinale droging en productie, eventuele lijmen en overige gebruikte materialen en metalen spelen dan een rol.