24/7 bestellen en bezorgen   |     Persoonlijke bezorging   |     Afhalen kan ook

GreenCoffins staat voor Duurzaamheid, Mens (Fair Trade) en Milieu. Met de collectie gevlochten uitvaartmanden en kisten van het Britse Ecoffins, wereldwijd de enige door de World Fair Trade Organization (WFTO) gecertificeerde producent van Fair Trade uitvaartproducten, biedt GreenCoffins een vriendelijk ogend, eerlijk en duurzaam alternatief.

 

Fair Trade: Onze Fair Trade producten dragen rechtstreeks bij aan een duurzame ontwikkeling van de bevolking in enkele van de armste regio’s in Indonesië en Zuid-China.

Milieu: Het doel van ecologische productie is om gedurende de gehele levenscyclus de negatieve milieubelasting zo laag mogelijk te houden en zo mogelijk iets positiefs achter te laten. Milieubelasting wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals duurzaam telen/produceren, het al dan niet machinaal oogsten/kappen alsmede het mogelijk hergebruik van grondstoffen. Verder is het belangrijk hoeveel energie er nodig is voor de productie en het transport van het product en welke emissies komen hierbij vrij. Ook wordt gekeken in hoeverre er gebruik gemaakt wordt van duurzame energie. De gehele levenscyclus van productie tot afbraak van het product, ook wel Life Cycle Analysis (LCA) genoemd, wordt dus meegenomen. GreenCoffins worden aan deze criteria getoetst, de emissies van een in Europa aangekomen GreenCoffin zijn tot een minimum beperkt. Het betreft een milieutechnisch geringe, acceptabele en niet te vermijden milieubelasting. 

 

 

GreenCoffins zijn voor crematie goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Crematoria.

De door ons gebruikte gewassen worden duurzaam verbouwd en handmatig gekapt of geoogst, in deze fase vindt er geen uitstoot plaats. Om uitstoot van CO2 verder in het proces te minimaliseren zijn de locaties van de werkplaatsen zo gekozen dat ze zich dicht bij de bron van de grondstoffen bevinden. Deze werkwijze staat beschreven in de voorschriften in de milieu paragraaf van de World Fair Trade Organization (WFTO).